Z historie

Dějiny zdejšího dvorce a vsi sahají až do 13. století, kdy je k roku 1267 připomínán jejich držitel Pertolt z Dívčích Kop. Během staletí se vystřídala řada majitelů, přičemž v některých dobách statek náležel k panství Kamenice nad Lipou či k Včelnici. Z majitelů lze jmenovat například Jana Huberta z Hartigu (1717), Vratislava z Mitrovic (1789 - 1793), Jana Nádherného (1799 - 1805), Jana Josefa Rilka (1806 - 1811), Eugena Vratislava z Mitrovic a další.

Za připomenutí stojí, že zmíněný Jan Josef Rilke (zároveň i majitel zámku Kamenice nad Lipou) byl pradědeček slavného básníka Rainera Marii Rilka (1875 -1926). Básník, který se kromě jiného zabýval i genealogií svého rodu, měl k zámku svých předků vřelý vztah a básnický odraz tohoto místa lze najít v jeho lyricko-epické próze Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka.

Až do roku 1790 býval na zalesněném návrší kostelík, kde byli údajně pochováváni někdejší majitelé Dívčích Kop. K vršku, který je dodnes znám pod jménem Kostelík, se vztahuje i dávnější historie spojená s jménem Tomáše ze Štítného z nedaleké tvrzi.  

Roku 1924 získal statek Dívčí Kopy Josef Pernštejn, který zde od následujícího roku hospodařil se svou sestrou, posléze od roku 1929 pak i se ženou Vlastou. Po pětadvacetiletém úspěšném hospodaření, které přispělo i k rozkvětu obce, byl statek roku 1950 zkonfiskován státem a manželé Vlasta a Josef Pernštejnovi se dvěma dcerami byli donuceni se vystěhovat. 

Statek s pozemky byl rodině vrácen v restitučním řízení v roce 1992, fyzicky pak převzat v prosinci 1998. Po více než čtyřicetiletém působení JZD byla nemovitost v žalostném stavu. Vnuk posledních majitelů, MUDr. Richard Frajer, dokončil v roce 2015 rekonstrukci původní obytné části statku, kterou zařídil jako penzion.

Před rekonstrukcí

Začátek rekonstrukce

Statek v době rekonstrukce
Stavba


Kontakt

Pernštejnův statek

Dívčí Kopy 1

378 42 Nová Včelnice


731 962 576
604 968 135